Ultimate magazine theme for WordPress.

Vieši dokumentai – po devyniais užraktais

187

Už skaidrumo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ veikloje kontrolę atsakingi revizoriai eilinį kartą negalėjo atlikti savo darbo.

Prieš savaitę raštu informavę asociacijos generalinį sekretorių Ričardą Malkų, kad atvyks atlikti finansinės buhalterinės veiklos dokumentų patikrinimo, gruodžio 12 d. “Linavos” Revizijos komisijos nariai liko už durų.

Asociacijos įstatuose ir komisijos reglamente numatyta prievolė sudaryti sąlygas gauti reikalingus dokumentus ir netrukdomai atlikti darbą.

Nurodytu laiku atvykusius į asociacijos būstinę revizorius R.Malkus pasitiko su advokatu ir neleido pradėti revizijos, vienu iš svarbiausių motyvų nurodydamas, esą dar nepasibaigę finansiniai 2013-ieji metai.

Reaguodami į galimus “Linavos” įstatų ir komisijos darbo reglamento pažeidimus, revizoriai pasikvietė antstolį, kad šis užfiksuotų  asociacijos vadovybės veiksmus.

Pasak Revizijos komisijos narės Alicijos Monkevič, nuolatinės revizorių pastangos įvertinti asociacijos veiklos skaidrumą bevaisės.

“Mes elgiamės tik pagal įstatymus ir taisykles. Sunku kovoti su galimai savivaliaujančiais ar nustatytos tvarkos nesilaikančiais vadovais. Anksčiau ar vėliau mus privalės supažindinti su dokumentais“, – “Respublikai” sakė A.Monkevič.

Pagal “Linavos” Revizijos komisijos reglamentą, Revizijos komisijos nariai turi teisę “netrukdomai įeiti į tikrinamų objektų patalpas, kuriose laikomi tikrinami dokumentai, pinigai, vertybiniai popieriai, materialinės vertybės“.

„Revizijos komisija kartu su prezidentu ir prezidiumu buvo išrinkti visų asociacijos narių. Turime tokį patį visų Lietuvos vežėjų mandatą, kaip ir valdymo atstovai. Kitais metais vyks „Linavos“ visuotinis ataskaitinis suvažiavimas ir rinkimai. Mes esame įpareigoti vežėjus informuoti, kokia finansinė padėtis. O dabar tik esame įtraukiami į kažkokius šou“, – teigia Revizijos komisijos pirmininkas Vidmantas Pelėda.

Pasak jo, revizoriai ne tik negali atlikti savo tiesioginių pareigų, tačiau ir patiria spaudimą iš vežėjų.

„Linaovos” generalinio sekretoriaus elgesys mums visiškai nesuprantamas. Jis privalo pateikti visą, revizorių reikalaujamą medžiagą, tačiau atlikti savo pareigą revizijos komisijai trukdoma visais įmanomais būdais. Mes reikalaujame rezultatų iš Revizijos komisijos, o jie neturi ką pateikti“, – teigia asociacijos narės UAB „Samarina“ vadovas Mindaugas Kapleris.

„Linava“ už tarptautinės draudimo sistemos TIR knygeles kasmet iš Lietuvos vežėjų surenka po keliasdešimt milijonų litų. Bet jų panaudojimas nuolat kelia klausimų daliai vežėjų, įtariančių, kad lėšos gali būti švaistomos.

Šiuo metu „Linavos“ finansiniu skaidrumu domisi Seimas, prokuratūra bei Valstybinė mokesčių inspekcija.

“Respublikos” inf.

Dokumentų saugojimas

5 Comments
 1. įžvalgos says

  Gaila, kad aukščiausi asociacijos vadovai naujametiniuose sveikinimuose, užuot palinkėję vienybės ir santarvės vežėjams, sugeba juos apkaltinti, kad Seime bandymas pažaboti Linavos administracines išlaidas neša tik jiems vieniems suprantamą blogį, ir net sugebama sugalvoti, kad tai gali pažeisti TIR konvenciją.

  Pasireiškiantis Linavos vadovybės įniršis rodo, kad Linavos vadovai jaučiasi neužtikrintai. Jų prestižas susilpnėjo, kai Seime buvo atidėtas asociacijų įstatymo pataisų svarstymas dėl įgaliojimų dalinimo bet kam, o bandymas siūlyti Seime dar ir kontroliuoti Linavos administacines išlaidas, veda į neviltį prezidentinės aplinkos vadovus.

  Eilėje paskutinių vadovybės pasisakymų viešumoje jaučiasi nostalgija seniems, nekontroliuojamiems laikams ir neapykanta vežėjams, bandantiems atkurti tvarką ir finansinę kontrolę Linavos nariams priklausančioje asociacijoje.
  Kaip jau yra žinoma, Judėjimo „Už skaidrumą Linavoje“ aktivistų pastangomis kol kas sustabdytas Linavos vadovų „vėduoklių stūmimas“ Seime, todėl nenuostabu, kad prezidentinės aplinkos vadovai nepamiršta pažerti jiems nepagrįstų kaltinimų net ir savo naujametiniuose sveikinimuose.
  Labai norėtųsi, kad asociacijos vadovybė ir prezidentas 2014 metais neskaldytų vežėjų bendruomenės, kuriems dabar taip reikalinga taika ir susiklausymas.
  Nuoširdžiai kviečiu Linavos vadovus bendromis pastangomis siekti taikos ir santarvės Linavoje, apie kurią savo naujametiniuose sveikinimuose net neužsiminta. Linavos Revizijos komisijos pirmininkas Vidmantas Pelėda

 2. "LINAVOS" gen. sekretorius R. Malkus privalėtų atsistatydinti says

  AR R. MALKUS NEPRIVALĖTŲ ATSISTATYDINTI? Po ilgų įkalbinėjimų Ričardas Malkus pagaliau paskelbė LNVAA „Linava“ 2013 m. 10 mėn. biudžeto vykdymą. Pagaliau paaiškėjo dėl ko asociacijos gen. sekretorius taip atkakliai nuo visų slėpė šią finansinę informaciją.

  R. Malkus savavališkai nesilaikė 2013 m. biudžeto išlaidų plano ir papildomai išleido apie du mlj. litų. Šis faktas parodo R. Malkaus tragišką nesugebėjimą taupiai bei racionaliai valdyti jam patikėtas milijonines vežėjų kolektyvui priklausančias lėšas. Iš gen. sekretoriaus pusės nesijautė pakankamo šeimininkiško požiūrio, kad jis tinkamai gali atstovauti vežėjų interesams.

  Jau per š. m. 10 mėn. R. Malkus advokatų ir antstolių paslaugoms (biudžeto ataskaitoje tai yra įvardinta kaip „teisinės konsultacijos“)yra išleidęs milžinišką virš 0.5 mlj. litų sumą. Nėra jokios paslapties, kad „Linavos“ gen. sekretorius R. Malkus,neretai nusižengdamas vežėjų bendruomenės intersams (kai atseit norėdavo apginti „savo tiesas“), į pagalbą pasitelkdavo net labai brangiai apmokamus advokatus. Tačiau niekam neteko girdėti, kad kokiame nors Lietuvos teisme, su advokatų pagalba, būtų ginamos „Linavos“ kolektyvui svarbios problemos (pvz. prieš valstybinių institucijų savivalę). Pasirodo, kad didžiąją dalį juridinės konsultacijos pinigų R. Malkus nepagrįstai išleido gindamas tik pačios asociacijos „Linava“ vadovybės interesus.

  Į sudėtingas situacijas asociacijos vežėjai dažniausiai patenka Rusijoje. Todėl eilinių vežėjų skubioms juridinėms konsultacijoms „Linava“, tikėtina, tikslingai samdo vietinę advokatų kontorą. Jie tikrai suteikia didelę pagalbą. Tik kodėl R. Malkus nepadaro vežėjų apklausos, koks skaičius „Linavos“ įmonių per metus pasinaudoja šiomis paslaugomis ir kiek tai kainuoja asociacijai?

  R. Malkus už kitas abejotinas paslaugas daug vežėjų pinigų sugebėjo paleisti vėjais. Tai atsispindi jo pateiktoje biudžeto ataskaitoje: renginių organizavimui ir dalyvavimui jame; reprezentacijoms; labdarai ir paramai; apskaitos paslaugoms ir konsultacijoms; kitoms bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms; sumokėtas nario mokestis konfederacijoms 171,687 tūkst. Lt., kyla klausimas kokioms?, nes kasmetinis Pramonininkams mokamas metinis mokestis sudarydavo po 40 tūkst. litų ir daug kitų neaiškių išlaidų.

  Kodėl taip blogai ir neatsakingai dirbo ponas Ričardas Malkus?
  Ar asociacijos „Linava“ gen. sekretorius R. Malkus neprivalėtų atsistatydinti iš užimamų pareigų, dėl galimai netinkamo jų atlikimo? SIGITAS ČESNAVIČIUS. ASOCIACIJOS „LINAVA“ TIKRASIS NARYS. Smulkaus ir vidutinio verslo Tarybos narys.

 3. nenoras išvadoms says

  Prezidento aplinka ne tik *** bet ji tiek įsidrąsino, kad dokumentų neteikia niekam nei revizoriams, nei prezidiumo nariams. Toliau slepiamos VMI patikrinimo išvados, bei vežėjams nesuteikiama išsami finansinė informacija apie IRU laikomas lėšas. Iš IRU galimai paimamos ir paskolos. Ar nepanašėja Linava į diktatūrinį darinį?

  Jei neteikia dokumentų vadinasi yra ką slėpti. Niekaip nesuvokiama, kaip Linavos vadovai dar nesėdi… Už daug mažesnes sumas realias laisvės atėmimo bausmes gauna, o čia *** net susirietę nors vežėjai ir judėjimo „Už skaidrią Linavą“ atstovai jiems pastoviai primena, kad visam kolektyvui priklausančias lėšas reikia naudoti labai apgalvotai ir sąžiningai. Tačiau Linavos vadovybė taip nedaro.

  Tad ponai asociacijos Linava revizoriai nesnauskite.

 4. Sigitas says

  R. MALKUS DAR SLEPIA DAUG ASOCIACIJOS „LINAVA“ FINANSINIŲ KLAUSIMŲ.Po R. Malkaus š. m. 10 -ies mėn. biudžeto išlaidų ataskaitos paskelbimo galima įsitikinti, kad „Linavoje“ egzistuoja vadovybė kuri nesistengia taupiai ir racionaliai disponuoti asociacijoje sukauptomis lėšomis. Tai senai „Linavos“ prezidento A. Kondrusevičiaus toleruojamos ir ištisus metus gajos tradicijos, kai asociacijoje sąmoningai nemaža dalis pinigų yra išleidžiama nesaikingai, netikslingai ir neatsakingai.

  Tai patvirtino ir ankstesniais metais skaidriai asociacijoje „Linava“ auditą atlikusi bendrovė „Ernst and Young“. Todėl Vilniaus apygardos prokuratūra, gavusi iš audito bendrovės ataskaitą, ją persiuntė Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI)prašant atlikti asociacijos „Linava“ mokestinį patikrinimą atkreipiant dėmesį į audito bendrovės „Ernst and Young“ pateiktą medžiagą. Tačiau R. Malkus ir jį palaikanti „Linavos“ vadovybė (A. Kondrusevičius, M. Atroškevičius ir t.t.)nuo vežėjų sėkmingai slepia VMI atlikto patikrinimo aktą, nes galimai pasitvirtino, kad 800 tūkst. litų asociacijos išlaidų nėra pagrįstos jokiais dokumentais; bankrutuojančioms bendrovėms ir kitoms įmonėms išleista 1.67 mlj. litų , negavus už šias lėšas nei prekių, nei paslaugų. „Linavos“ vadovybė nekreipia jokio dėmesio į vežėjų reiškiamas pastabas ir reikalavimus, kad ir pagal šiuos faktus prokuratūroje būtų atlikti tyrimai. Todėl asociacijos revizijos komisijai ar atskiriems prezidiumo nariams bei eiliniams vežėjams reikia iš Malkaus išsireikalauti VMI atlikto patikrinimo medžiagos kopijas ir remiantis jomis kreiptis į prokuratūrą. Juk negalima pateisinti asociacijos „Linava“ gen. sekretoriaus Ričardo Malkaus VMI patikrinimo akto slėpimą. Gal tokie radikalūs, aktyvių „Linavos“ kolektyvo atstovų veiksmai, padėtų sustabdyti „Linavos“ vadovybės nebaudžiamą vežėjų pinigų švaistymą.

  Kitas svarbus klausimas, kad sudarant 2014 metų biudžetą yra būtina žinoti kokio dydžio paskolos slegia asociaciją (ar jau grąžintos skolos Nordea bei kitiems bankams). Jeigu yra skolų bankams bei kitiems kreditoriams, tai šias pinigų sumas būtinai reikia numatyti sekančių metų išlaidų biudžete.

  Taip pat neturima jokios informacijos, koks vežėjų turtas priklausantis „Linavai“, dar tebėra užstatytas. Tai tik nedidelė dalis finansinių klausimų spektro, apie ką R. Malkus privalo nedelsiant informuoti vežėjų bendruomenę. SIGITAS ČESNAVIČIUS. LNVK Smulkių ir vidutinių vežėjų Komiteto pirmininkas.

 5. Prieš vežėjų interesus piktybiškai kovojantys R. Malkaus globėjai M. Atroškevičius, D. Abramavičius, A. Kačinskas, V. Smaidžiūnas ir A. Kondrusevičius says

  „Kadangi Linavos spaudos centras, išlaikomas vežėjų, neinformuoja jų apie prezidiumo posėdyje įvykusius tikrus faktus, bet prezidentinei aplinkai nepatogius dalykus, priverstas tai daryti atskiru komentaru. Revizijos komisija po eilės raštiškų kreipimųsi į gen. sekretorių R. Malkų, kad būtų leista atlikti reviziją už 2012 ir 2013 metus, tačiau jis į tai net nedavė raštiško atsakymo. R. Malkus kategoriškai atsisakė leisti pradėti reviziją ir gruodžio 12 d., net ir tada, kai visi trys revizoriai, iš anksto informavę, atvyko į Linavą pradėti savo darbo. Tuomet revizoriai iškvietė antstolį, kad, jam dalyvaujant, R. Malkus kartu su jį nuolat lydinčiu advokatu įvardintų revizijos blokavimo priežastis. Deja, nei R. Malkus, nei jo advokatas, dalyvaujant antstoliui, nedrįso įvardinti, dėl ko jie neleidžia atlikti revizijos. 2013 m. gruodžio 13 d. revizijos komisijos nariai, įsitikinę, kad R. Malkus tokiais savo veiksmais viršijo savo įgaliojimus, nes nesilaiko Įstatų bei kongrese patvirtinto revizijos komisijos Reglamento, nustatyta tvarka kreipėsi į prezidentą, kad jis į 2013 m. gruodžio 19 d. posėdžio dienotvarkę įtrauktų klausimą dėl R. Malkaus nepasitikėjimo. Deja, posėdyje M. Atroškevičius pareiškė, kad tai nereikšmingas klausimas ir jo į dienotvarkę neverta įtraukti, tuomet E. Mikėnas pasiūlė balsuoti, kad būtų į dienotvarkę įtrauktas R. Malkaus nepasitikėjimo klausimas. Įvyko balsavimas. E. Mikėnas, V. Augaitis ir J. Misiūnas balsavo „už“, o M. Atroškevičius, D. Abromavičius, A. Kačinskas, V. Smaidžiūnas ir A. Kondrusevičius manė, kad šis klausimas nėra svarbus ir kaip visada jie, kaip ir šį kartą, ginė R. Malkaus pozicijas, todėl šis klausimas į dienotvarkę nebuvo įtrauktas. J. Kuklys, M. Grigelis ir K. Ambrazas balsuojant posėdyje nedalyvavo. Baigiantis posėdžiui E. Mikėnas kvietė prezidiumo narius susivienyti dėl dokumentų pateikimo revizijos komisijai. Jo, kaip Teisės ir organizacinių reikalų komiteto pirmininko, manymu visi revizijos komisijos prašymai yra teisėti ir kvietė vardan taikos Linavoje leisti pradėti dirbti revizijos komisijai.“

  Pilnai galima pritarti šiam „Linavos“ revizijos komisijos pirmininko V. Pelėdos komentarui.

Leave A Reply

Your email address will not be published.