Ultimate magazine theme for WordPress.

ES išleido naują reglamentą dėl transporto bendrovių nepriekaištingos reputacijos

15 604

Europos sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas 2016 kovo 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2016/403, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas.

Reglamente, įsigaliosiančiame nuo 2017 metų sausio, yra pateiktas taisyklių pažeidimų, dėl kurių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašas ir klasifikacija, o tai reiškia, kad reglamentas turės itin didelę reikšmę transporto įmonių veiklai.

Reglamentas apima pažeidimus, susijusius tiek su vairuotojais, tiek su transporto priemonėmis, tiek su pačiu pervežimo procesu. Kalbant apie vairuotojams taikomus reikalavimus, reglamentas pripažįsta rimtais nusižengimais pažeidimus, susijusius su darbo ir poilsio laiko apskaičiavimo taisyklių nesilaikymu, tachometro duomenų klastojimu, draudimų važiuoti nustatytomis valandomis nesilaikymu, reikiamos kvalifikacijos, vairavimo teisių neturėjimu, o taip pat su transporto priemone susijusius pažeidimus, pavyzdžiui: nesilaikymu taisyklių dėl transporto priemonės svorio ar išmatavimų, techninės apžiūros nebuvimu, taip pat – dėl manipuliacijų su greitį ribojančiais įrenginiais.

Remiantis reglamentu, rimti pažeidimai, susiję su pačia transporto įmone, tai – reikiamų licencijų nebuvimas, galiojančių leidimų dėl gyvūnų pervežimo nebuvimas, taip pat reikiamais atvejais – leidimų vežti pavojingus krovinius neturėjimas.

Visi pažeidimai yra suskirstyti į tris grupes, atsižvelgiant į jų sunkumo lygį: sunkus pažeidimas, labai sunkus pažeidimas ir sunkiausias pažeidimas. Padarius sunkiausią pažeidimą gali būti pradėta administracinė procedūra, dėl ko gali būti konfiskuota transporto priemonė. Jei per vienerių metų laikotarpį vežėjas padarys tris sunkius pažeidimus, bus laikoma, kad jis padarė sunkiausią pažeidimą. Jei padarytų pažeidimų per vienerių metų laikotarpį bus daugiau nei tris, reglamentas numato galimybę pradėti administracinę procedūrą, dėl ko taip pat gali būti konfiskuota transporto priemonė.

Šaltinis: trans.eu

344 Comments
  1. I love that your grandma's rooster watches of over your kitchen now! I feel ya on the wishes vs the budget conundrum. We DIY'ed our own gut and refinish on our kitchen and there was lots that got left out :(. Maybe on the next house?

  2. Julie I am trying to build my audience. However, my address book is in Outlook Express. I export it to csv as FB states, but when I upload it and click on “preview invitation” it just disappears. Any ideas?

  3. I have got one suggestion for your weblog. It seems like right now there are a couple of cascading stylesheet issues while launching a selection of webpages in google chrome and opera. It is functioning fine in internet explorer. Probably you can double check this.

  4. auto insurance Torrance CA says

    You are a bunch of Communists…go to another country that doesn't have a constitution like ours…see how you like it then come back and let's see how your liberal views chg…God Save America!

  5. พูดว่า:When I at first commented I clicked on the Notify me any time new comments are added checkbox and currently each time a comment is added I get four email messages with the identical comment.

Leave A Reply

Your email address will not be published.