Ultimate magazine theme for WordPress.

Baltijos šalių aukščiausiųjų audito institucijų vadovai pasirašė susitarimo memorandumą dėl projekto „Rail Baltica“ stebėsenos

227

Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukščiausiųjų audito institucijų vadovai ketvirtadienį pasirašė susitarimo memorandumą ir sutarė stebėti pasirengimą „Rail Baltica“ projektui ir jo įgyvendinimą. Memorandumą institucijos pasirašė Bratislavoje, Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų Ryšių palaikymo komiteto susitikime.
Aukščiausiųjų audito institucijų vadovai pabrėžia, kad šis projektas turi strateginę reikšmę ne tik Baltijos šalims, bet ir visai Europos Sąjungai. Projektas yra ypač didelės apimties ir kompleksiškas, todėl kyla didelė pasiruošimo ir įgyvendinimo rizika. Suprasdamos stebėsenos prevencinę reikšmę ir nepriklausomo audito svarbą, šalys yra apsisprendusios dėl aiškių šio projekto stebėsenos darbų.
Memorandumo pasirašymo ceremonijoje stebėtojų teisėmis buvo pakviesti dalyvauti Lenkijos ir Suomijos aukščiausiųjų audito institucijų vadovai. Su jais tariamasi bendradarbiauti atliekant projekto „Rail Baltica“ stebėseną.
Šių metų birželio mėnesį Vilniuje buvo surengtas pirmasis projekto „Rail Baltica“ stebėsenos darbo grupės susitikimas „Rail Baltica“ – projekto įgyvendinimo stebėsena ir aukščiausiosios audito institucijos vaidmuo“. Jame aptartos projekto rizikos, galimybės ateityje atlikti bendrą auditą, viešųjų pirkimų specifika ir iššūkiai visose trijose Baltijos šalyse. Planuojama, kad kitas darbo grupės susitikimas vyks 2017 metų pradžioje Estijoje.

Leave A Reply

Your email address will not be published.