Ultimate magazine theme for WordPress.

Seminaras: Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

94

2015 gruodžio 17 dieną Kaune, viešbutyje “Europa Royale”, Miško g. 11. Daugiau informacijos čia;

2015 gruodžio 18 dieną Vilniuje, viešbutyje “Panorama”, Sodų g. 14. Daugiau informacijos čia;

Seminaro trukmė – 6 akademinės valandos
Seminaro kaina –
60,00 Eur/dalyviui (taikomas 21% PVM)
Seminarus veda Rasa Grigonienė
, Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, mokymuose derinanti ir dokumentų valdymo, ir teisines žinias. Nuo 2000 m. veda seminarus, kursus, mokymus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, elektroninių dokumentų valdymo, taip pat personalo dokumentų valdymo klausimais.

Seminaro programa

Naujojo Darbo kodekso projekto pagrindiniai aspektai

Naujos sutarčių formos, rūšys, atleidimo pagrindai. Išeitinės išmokos, įspėjimo terminai ir kt.

Lankstesnis darbo laikas, numatoma daugiau viršvalandžių, pakeista darbo laiko apskaita bei darbo grafikų skelbimo procedūra. Mažinamas apmokėjimas už viršvalandžius, darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis. Budėjimo namuose reglamentavimas.
Trumpinamas atostogų laikas kai kuriems darbuotojams. Mažinamas apmokėjimas už atostogas, nustatoma galimybė mokėti atostoginius atostogų metu. Kasmetinių atostogų skaičiavimo pakeitimai.
Šeiminių ir darbo įsipareigojimų derinimo perspektyvos.
Kolektyvinių sutarčių reikšmės darbo santykiams didėjimas ir kt.
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą.
Elektroninių dokumentų taikymas darbo santykiuose nuo 2015-08-06.
Personalo bylų formavimas:
• Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
• Bendrieji bylų reikalavimai;
• Asmens bylų formavimas.
Priėmimo į darbą dokumentavimas (darbo sutartys, darbuotojų prašymai, gyvenimo aprašymas, pareigybės aprašymas, darbo tvarkos taisyklės, darbo pažymėjimas ir kt. dokumentai);
Darbo santykių eigoje rengiami dokumentai (dokumentai dėl darbo sutarties keitimo, pažymos, charakteristikos, įsakymai ir kt.);
Atostogų dokumentavimas (darbuotojų prašymai dėl atostogų, įsakymai atostogų klausimais, atostogų grafikai);
Komandiruočių dokumentavimas (įsakymai komandiruočių klausimais, komandiruočių ataskaitos ir kt.);
Nuobaudų ir skatinimų dokumentavimas (tarnybiniai pranešimai, pasiaiškinimai, pranešimai dėl pasiaiškinimo pateikimo, įsakymai, aktai ir kt.);
Atleidimo dokumentavimas (prašymai, siūlymai, reikalavimai, pranešimai, įspėjimai ir kt.).
Personalo dokumentų apyvarta:
• Personalo dokumentų vidinis derinimas (derinimo tvarka, vizų įforminimas);
• Personalo dokumentų pasirašymas;
• Personalo dokumentų vykdymas (rezoliucijų įforminimas, vykdymo kontrolė);
• Personalo dokumentų registravimas (personalo registrų sąrašo sudarymas, registrų formos);

• Supažindinimas su personalo dokumentais (supažindinimo žymos, sutikimo įforminimas ir kt.).

Leave A Reply

Your email address will not be published.