Ultimate magazine theme for WordPress.

Milijonus ištaškęs “Linavos” prezidentas A.Kondrusevičius sudarinėja “konfidencialios” informacijos sąrašus

11

Jurgis Pikčiurna, www.laisvaslaikraštis.lt 

Vežėjų asociacijos “Linava” prezidentas A. Kondrusevičius, Vilniaus apygardos teisme pralaimėjęs bylą dėl bandymų įslaptinti informaciją apie asociacijos skolininkus, toliau bando užkirtusi kelią informacijos nutekėjimui apie šešėlinę asociacijos veiklą.

Lapkričio 6 d. asociacijos prezidiume buvo priimta “susipažinimo su asociacijos “Linava” dokumentais ir turimos informacijos apie jos veiklą pateikimo tvarka”.

Jame “Linavos” prezidentas A.Kondrusevičius nurodo, kas yra vieša “Linavos” informacija – tai asociacijos įstatai, valdymo organų narių vardai ir pavardės, darbo vietos ir telefonų numeriai, “Linavos” narių sąrašai, metinė veiklos ataskaita, kongreso protokolai”. Visa kita informacija yra nevieša ir “Linavos” paslaptis, su kuria galima susipažinti tik leidus “Linavos” prezidiumui. Gavęs šią informaciją, gavėjas turi pasirašyti rašytinį įsipareigojimą jos neatskleisti kitiems asmenims”. Jeigu tokią informaciją jos gavėjas atskleistų, turės atlyginti “tiesioginę ir netiesioginę” žalą už neviešos informacijos atskleidimą.

Tokių drastiškų priemonių A.Kondrusevičius ėmėsi po to, kai į viešumą iškilo audito bendrovės “Ernst and Young” medžiagą, iš kurios paaiškėjo, kad “Linava” jau seniai yra bankrutuojanti įmonė, jos buhalterijoje beveik 800 tūkst. litų išlaidų nėra pagrįsta jokiais dokumentais, o A.Kondrusevičiui lojaliems “Linavos” vadovams suteikiamos iki 300 tūkst. litų neprocentinės paskolos.

Vilniaus apygardos teismas spalio 30 d. priėmė sprendimą, kuriuo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ įpareigota pateikti duomenis apie kai kurių bendrovių įsiskolinimus asociacijai. Pasirodžius pranešimams apie sunkią asociacijos finansinę padėtį ir ją lėmusią galimai neskaidrią „Linavos“ vadovybės veiklą, asociacijos narys Vladimiras Kitovas dar praėjusių metų pradžioje „Linavos“ paprašė pateikti informaciją apie dalies vežėjų įsiskolinimus asociacijai. „Linavos“ administracijai atsisakius šiuos duomenis pateikti.

„Kadangi duomenys apie tikrąją asociacijos finansinę padėtį nuo vežėjų neteisėtai slepiami, mums belieka teisme ginti savo teisę žinoti, kaip naudojamos vežėjų lėšos. Tikimės, kad šis teismo sprendimas padės bent iš dalies išskaidrinti „Linavos“ veiklą“, – teigia V. Kitovas.
Teismo sprendimu „Linava“ įpareigota nurodyti, kiek iki 2011 m. balandžio 19 d. asociacijai buvo skolingos tuometinių ilgamečių prezidiumo narių atstovaujamos bendrovės „Kalchas“, „Lietmaz-servis“, bei įmonė „Gepala“ ir kokių priemonių „Linava“ ėmėsi iki 2011 m. gegužės 19 d., kad išieškotų šių bendrovių skolas asociacijai bei įmonei „Linavos servisas“. Teismas be kita ko nurodė, kad informacija apie asociacijos nario finansinių įsipareigojimų nevykdymą asociacijai negali būti laikoma asociacijos nario komercine paslaptimi, neprieinama kitiems asociacijos nariams. Žemesnės instancijos teismas dar šių metų vasarį buvo priėmęs sprendimą įpareigoti asociaciją pateikti šiuos duomenis apie skolininkus, tačiau „Linava“ jį buvo apskundusi.

„Asociacijos vadovybės veikla turi būti įvertina, o vežėjams ir visuomenei pateikta išsami informacija, kaip buvo disponuojama Lietuvos vežėjų suneštais pinigais. Todėl viliamės, kad „Linavos“ veiklą šiuo metu tiriančios institucijos objektyviai, visapusiškai ir skaidriai atliks pradėtus tyrimus“, – pranešime spaudai sako judėjimo „Už skaidrumą Linavoje“ atstovas Juozas Kuklys.
Pranešama, kad „Linavos“ bendri nuostoliai gali viršyti 27 mln. litų.

VMI atstovai neseniai informavo pradėję „Linavos“ mokestinį patikrinimą, o Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) prašymu, asociacijos veiklą tiria ir Konkurencijos taryba. Jos prašoma įvertinti, ar „Linava“ nepiktnaudžiavo dominuojama padėtimi platindama TIR knygeles vežėjams nepagrįstai aukštomis kainomis.
Verslininkų teigimu, „Linavos“ platinamos knygelės yra vidutiniškai 70 litų brangesnės nei kaimyninėse šalyse – Lenkijoje, Latvijoje, Baltarusijoje.

V. Kitovas kreipėsi j teismą, prašydamas įpareigoti “Linavą” per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos raštu pateikti ieškovui šią informaciją ir dokumentus: nurodyti UAB „Kalchas“, UAB „Lietmaz-servis“ ir UAB „Gepala“ skolos atsakovui dydį (litais ir centais), susidariusį iki 2011-04-19; įvardyti, kokių priemonių atsakovas ėmėsi iki 2011-05-19, kad užtikrintų UAB „Kalchas“, UAB „Lietmaz-servis“ ir UAB „Gepala“ skolos išieškojimą atsakovui.

“Linavos” prezidentas teismui nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, jog ieškovo prašoma pateikti informacija bei dokumentai susiję ne tik su atsakovo – asociacijos „Linava“ kaip asociacijos veikla, bet ir su konkrečių asociacijos narių finansine būkle, todėl ieškovo disponuojama tokio pobūdžio informacija galinti pakenkti trečiųjų asmenų ūkinei-komercinei veiklai.

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-02-06 sprendimu teškini tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovą Lietuvos nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją „Linava“ per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos raštu pateikti ieškovui UAB „Vievio transportas“ šią informaciją ir dokumentus: nurodyti UAB „Kalchas“, UAB „Lietmaz-servis44 ir UAB „Gepala“ skolos atsakovui dydį.
Teismas, remdamasis Asociacijų įstatymo 13 str. 4 d. 3 p., asociacijos „Linava” įstatų 4.4.5.p., konstatavo, jog asociacijos nariams negali būti ribojamos galimybės gauti išsamią informaciją apie asociacijos narių skolas asociacijai ir negali būti ribojamos galimybės susipažinti su atitinkamais dokumentais. Taip pat nurodė, kad ši informacija negali būti ribojama tuo pretekstu, kad joje esama duomenų apie įmonių – skolininkų finansinę būklę. Neįvykdytos prievolės asociacijai neatskleidžia išsamių duomenų apie, Įmonių – skolininkių finansinę būklę. Be to, pačios būdamos asociacijos narėmis, įmonės – skolininkės gali ir privalo suprasti, kad duomenys apie jų skolas asociacijai yra pasiekiami kitiems asociacijos nariams. Informaciją apie jos narių prievolių asociacijai įvykdymo būklę asociacija neabejotinai turi, todėl gali ir privalo pateikti ieškovui – asociacijos nariui jo reikalaujamą informaciją.

„Linava“ paprašė panaikinti šią nutartį ir nurodė, kad teismas sprendime neįpareigojo ieškovo neplatinti reikalaujamos informacijos ir nenustatė jos disponavimo ribų.

UAB „Vievio transportas” nurodė, kad nei Asociacijų įstatymas, nei asociacijos „Linava“ Įstatai neapriboja asociacijos nariams teiktinos informacijos pobūdžio. Tai reiškia, kad asociacijos nariui iš esmės turi būti teikiama visa informacija, kuri yra susijusi su asociacijos veikla. Ieškovo teisės susipažinti su aptariama informacija negali apriboti ir ta aplinkybė, kad ji yra susijusi ne tik su asociacijos veikla, bet ir kitų privačių juridinių asmenų ūkine-komercine veikla. Vadovaujantis atsakovo logika tektų konstatuoti, jog asociacijos nariai praktiškai neturi teisės gauti jokios informacijos apie asociacijos „išorinę“ veiklą, t. y. veiklą, kuri yra susijusi su trečiaisiais asmenimis. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai sprendė, kad pačios būdamos asociacijos narėmis, įmonės – skolininkės gali ir privalo suprasti, kad duomenys apie jų skolas asociacijai yra pasiekiami kitiems asociacijos nariams.

Pažymi, jog nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad prašoma pateikti informacija sudaro (ar gali sudaryti) trečiųjų asmenų (asociacijos narių) komercinę paslaptį ar konfidencialią informaciją. Informacija apie asociacijos skolininkus neatitinka komercinės paslapties požymių – ji neturi jokios komercinės ar gamybinės vertės, negali būti laikoma slapta, kadangi informacijos savininku yra ne tik skolininkas, bet ir kreditorius (šiuo atveju asociacija), jos atskleidimas negali sukelti jokios žalos ir pan.

Nei pats apeliantas, nei tretieji asmenys, nėra konkrečiai nurodę kokius komercinės (konfidencialios) informacijos požymius atitinka informacija apie asociacijos narių galimas skolas asociacijai ir kokią, tariamą grėsmę keltų jos atskleidimas ieškovui ar kitiems asociacijos nariams. Įmonės finansinė būklė apskritai negali būti laikoma komercine ar konfidencialia informacija, kadangi ji yra vieša – finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami viešai Juridinių asmenų registre. Taip pat nurodo, kad atmestini apelianto argumentai dėl tariamo procesinių teisės normų pažeidimo – neva sprendimo rezoliucinė dalis nėra aiški.

Pažymėtina, kad teismas skundžiamo sprendimo rezoliucinėje dalyje aiškiai ir konkrečiai nurodė, kokią informaciją atsakovas turi pateikti, informacijos pateikimo formą (raštu), informacijos pateikimo terminą (5 darbo dienos nuo sprendimo susiteisėjimo dienos). Tuo atveju, jeigu atsakovui teismo sprendimas yra neaiškus, jis turi teisę kreiptis dėl sprendimo išaiškinimo, tačiau tai nėra pagrindas naikinti ar keisti sprendimą.

Vilniaus apygardos teismo kolegija atmetė apelianto argumentus, kad informacija apie skolą asociacijai sudaro paminėtų juridinių asmenų komercinę paslaptį. Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 3 p. ir 34 str. 3 d. įtvirtina, kad informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, nustato valdyba, o jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovas.

Ši publikacija yra www.laisvaslaikrastis.lt publikacija. Vezejugidas.lt už jos turinį neatsako. 

7 Comments
 1. bosui says

  Matomai „Linavos“ prezidentui A. Kondrusevičiui reikėtų atsiprašyti vežėjų ir garbingai atsistatydinti.
  Galimai jam jau nepadės ir sudaryti „konfidencialios“ informacijos sąrašai. Kuo labiau slepiami asociacijos finansiniai dokumentai, tuo labiau tokie veiksmai sukelia nepasitikėjimą „Linavos“ vadovybe.

 2. Bossas says

  Tegu liejasi pinigai laisvai, Jie gi ne mano o vezeju 🙂 ! O kam tai nepatinka tegu eina is Linavos lauk !

 3. Algis says

  Asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus komanda per eilę metų priprato netausoti vežėjų pinigų. Tai labai blogas įprotis.Jie nereaguoja į jokius vežėjų patarimus.
  A. Kondrusevičiaus norus nesusimastę pastoviai vykdo ir tokie ilgalaikiai prezidiumo nariai kaip M. Grigelis bei A. Kačinskas. Tikėtina, kad šie prezidiumo nariai gali būti pamynę padorumo porincipus ir visais būdais galimai stengiasi įtikti ilgalaikiam asociacijos „Linava“ prezidentui.
  Aišku, viena be palaikymo kai kurių prezidiumo narių, A. Kondrusevičiaus komanda negalėtų savivaliauti.
  Todėl tėra vienas būdas neeiliniame „Linavos“ kongrese perrinkti prezidentą arba prezidiumo narius, kuriems rūpėtų visų vežėjų interesai, o ne asociacijoje susigyvenusių samdomų atsakingų darbuotojų galimas komandinis piktnaudžiavimas užimamomis pareigomis.

  Asociacijoje „Linava“ reikėtų sužinoti vežėjų nuomonę, ar neatėjo metas skelbti pirmalaikius valdančiųjų organų rinkimus. Matomai tik pasikeitus „Linavos“ vadovybei galima tikėtis, kad pagerės tarpusavio atmosfera asociacijoje ir nebereikės vežėjams sukti galvos jokiais konfidencialiais informacijos sąrašais, kurie gali būti naudingi tik tiems asmenims, kurie bet kokiais būdais siekia užgniaužti skaidrumą artimam bendravimui tarp vežėjų.

 4. vežėjas says

  Ponui A. Kondrusevičiui matomai labai patinka už vežėjų pinigus pastoviai kreiptis į teismus, Jeigu jis teimuose gintų viešą vežėjų interesą, tokie jo veiksmai būtų pagirtini. Tačiau šis žmogus kažkodėl to nedaro ir galimai pastoviai gina tik skolininkų interesus. Negana to, jis bando prastumti „konfidencialios“ informacijops sąrašus.

  Gerb. A. Kondrusevičiau, gal įsiklausykite į vežėjų nuomonę ir atsisakykite teismų priklausomybės – “Linavos” prezidentas teismui nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, jog ieškovo prašoma pateikti informacija bei dokumentai susiję ne tik su atsakovo – asociacijos „Linava“ kaip asociacijos veikla, bet ir su konkrečių asociacijos narių finansine būkle, todėl ieškovo disponuojama tokio pobūdžio informacija galinti pakenkti trečiųjų asmenų ūkinei-komercinei veiklai.
  Teismas, remdamasis Asociacijų įstatymo 13 str. 4 d. 3 p., asociacijos „Linava” įstatų 4.4.5.p., konstatavo, jog asociacijos nariams negali būti ribojamos galimybės gauti išsamią informaciją apie asociacijos narių skolas asociacijai ir negali būti ribojamos galimybės susipažinti su atitinkamais dokumentais. Taip pat nurodė, kad ši informacija negali būti ribojama tuo pretekstu, kad joje esama duomenų apie įmonių – skolininkų finansinę būklę. Neįvykdytos prievolės asociacijai neatskleidžia išsamių duomenų apie, Įmonių – skolininkių finansinę būklę. Be to, pačios būdamos asociacijos narėmis, įmonės – skolininkės gali ir privalo suprasti, kad duomenys apie jų skolas asociacijai yra pasiekiami kitiems asociacijos nariams. Informaciją apie jos narių prievolių asociacijai įvykdymo būklę asociacija neabejotinai turi, todėl gali ir privalo pateikti ieškovui – asociacijos nariui jo reikalaujamą informaciją.“

  Gal asociacijos „Linava“ prezidiumo nariai padėtų ponui prezidenti susigaudyti situacijoje ir patartu jam nustoti beprasmiškai švaistyti milijonines sumas teismams bei advokatams.

 5. Ko naujo pašo Kitovas? says

  Gal kas nori paaiškinti ko tokio naujo ir visiems nežinomo paprašė Linavos V. Kitovas? Ar tie faktai ir skolos nebuvo išdiskutuotos kongresuose?

  Kažkam amnezija, atmintis dingo? Pigus tai politikavimas ir tiek.gal priminti kokia buvo V.Kitovo įmones Vektona skola Linavai ir kaip ji buvo padengta?

  Beje, ne Kondrusevičius teisman buvo paduotas. O Linava.

  Kodel rašo kad pralaimėjo teismą Kondrusevičius?

  Kodėl rašoma kad jis taškė pinigus, kai žinoma kas dėjo parašus ir skirstė realiai pinigus? Kodėl meluojama?

  Rinkimai artėja?

 6. Lenda ylos is maiso ? says

  Ir griuvo „kondrusios“ mitas apie, cituoju „akciniu bendroviu“, taikyma Linavai ?

  ir kam reikejo sitaip slepti visiems aiskia tiesa, kad informacija viesa ? baime pries vezejus ?

  jeigu butu faktai paaiskeje pries rinkimus su aiskiais irodymais, galbut nebe prezidento kedeje sedetu o cypeje su savo chebrantais ?

 7. SKOLOS says

  Kodėl minima tik Malinausko įmonė „Kalchas“, o kur „Autokalchas“ kuri irgi skolinga pusę milijono.

Leave A Reply

Your email address will not be published.