Ultimate magazine theme for WordPress.

LIETUVOS IR LATVIJOS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ SUSITIKIMAS IR BENDRAS PATIKRINIMAS

153

Saločių–Grenctalės pasienio ruože įvyko Inspekcijos ir Latvijos policijos atsakingų asmenų kasmetinis susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptarta galimybė dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos bendradarbiavimo per sieną programoje, taip pat aptartas bendradarbiavimo ir bendrų priemonių įgyvendinimas 2014 metais, 2013 m. vykdyti bendri transporto priemonių patikrinimai, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 5 straipsniu, pasikeista gerąja praktika įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 1266/2009 reikalavimus, informacija apie abiejų šalių vežėjų per metus padarytus pažeidimus.

Tą pačią dieną Inspekcijos, Lietuvos policijos ir Latvijos policijos pareigūnai vykdė bendrą kelių transporto priemonių patikrinimą, kurio metu iš viso patikrino 29 transporto priemones, iš jų 14 – Lenkijos, 6 – Latvijos, po 3 – Lietuvos ir Estijos, 2 – Čekijos ir 1 – Rusijos.Patikrinimo metu Lietuvos ir Latvijos pareigūnai už nustatytus vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus penkiems Lenkijos, dviem Lietuvos, vienam Estijos ir Rusijos vairuotojui taikė administracines sankcijas.

Šaltinis: vkti.gov.lt

Leave A Reply

Your email address will not be published.