LEAN principai ir įrankiai veiklos sąnaudoms mažinti ir lankstumui gerinti

LEAN

Toyota gamybos sistema šiuo metu naudojama daugelyje pasaulio įmonių ir siejama su antra pasauline gamybos revoliucija. Taupios sistemos (angl. Lean) padėjo įmonėms pasiūlyti vartotojams didelę paslaugų ar gaminių įvairovę prie pakankamai mažų kainų.

Dažniausiai Lietuvos organizacijos taiko Lean šiais būdais:

–    Įmonės procesų „Lean‘inimas“: Lean metodai pasitelkiami įmonių procesams pagreitinti ir sumažinti jų vykdymo kaštus. Tokiu būdu Lean taiko ir paslaugų, ir gamybinės organziacijos, nepriklausomai nuo sektoriaus ar paslaugų/produktų asortimento pločio.

–    „Masinio pritaikymo sistemų kūrimas“: Šį diegimo būdą pasirenka paslaugų organizacijos, kurios teikia daug paslaugų ir siekia jas pritaikyti prie kiekvieno vartotojo poreikių (pavyzdžiui, projektavimo, draudimo, programinės įrangos gamybos įmonės). Taip pat jis naudingas įmonėms, apimančioms įvairią produkciją, nedidelėmis apimtimis (pavyzdžiui, Lietuvos tekstilės, baldų pramonės įmonės). Šios įmonės Lean metodus diegia kompleksiškai, adaptuodamos juos prie sektoriaus specifikos.

„Lean“ principai ir įrankiai veiklos kaštų mažinimui ir lankstumui gerinti tai mokymų programa skirta prekių ar paslaugų teikimo sistemų ir juos sudarančių procesų tobulinimui taikant Lean įžvalgas ir metodus.

Mokymai skirti:

  • įmonių vadovams
  • įmonių padalinių vadovams
  • produktų kūrimo, gamybos/paslaugų teikimo, pristatymo, aptarnavimo specialistams

NAUDA DALYVIAMS:

mokymų metu susipažįstama su pagrindinėmis Lean metodo įžvalgomis ir metodais, kurie sudaro prielaidas:

  • sumažinti procesų kaštus ir padidinti jų greitį pasitelkiant Lean metodus ir įžvalgas
  • sukurti masinio pritaikymo sistemas, leidžiančia prie santykinai nedidelių kaštų pasiūlyti vartotojų individualius poreikius atitinkantį produktą ar paslaugą.

LEKTORIUS:

Mantas Vilkas
Ekonomikos ir verslo fakulteto, Vadybos katedros docentas

PATIRTIS: konsultuoja įmones verslo procesų struktūros kūrimo, procesų optimizavimo klausimais, derinant įvairių tobulinimo metodų (BMP, TQM, ISO 9000, 6 sigma, Lean, TOC, Reinžineringo) elementus, kuria horizontalių  prekių ir paslaugų teikimo sistemas; tiria procesų valdymo praktikų poveikį organizacijų pasiekimams, atlieka procesų analizę, modeliavimą, ir procesų aprašymus; kuria ISO 9000 sistemas; TQM, 6 sigma, Lean, adaptuoja TOC metodus įmonių .

Gruodžio 2 d.    

Kaina: 180 EUR              

Vieta: KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas, Gedimino g. 50, Kaunas

Daugiau informacijos: http://www.executive.ktu.edu/lean

Statybinių Įrankių Nuoma

Leave a Reply