Ultimate magazine theme for WordPress.

Kelių direkcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Specialiųjų tyrimų tarnyba

717

Rugsėjo 12 dieną Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – glaudesnis įstaigų bendradarbiavimas korupcijos prevencijos, baudžiamojo persekiojimo ir antikorupcinio švietimo srityse.

Sutartį pasirašė STT direktorius Saulius Urbanavičius ir LAKD direktorius Egidijus Skrodenis. Šiuo bendradarbiavimu bus siekiama ugdyti Kelių direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, antikorupcinį sąmoningumą, rūpinamasi jų švietimu. LAKD ir STT įsipareigojo optimaliai teikti visokeriopą tarpusavio pagalbą siekiant atskleisti ir ištirti galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, pagal kompetenciją vykdyti korupcijos prevenciją.

„Susisiekimo ministerija visuomet siekė viešumo ir matomos, skaidrios veiklos. Šia sutartimi įsipareigojome bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityse ir savo įsipareigojimus vykdysime be jokių kompromisų“,pabrėžė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

„Bendradarbiavimas, vykdant korupcijos prevenciją, šviečiant ir didinant viešajame sektoriuje dirbančių žmonių sąmoningumą, yra sveikintinas. Tad palaikome Lietuvos automobilių kelių direkcijos siekį netoleruoti korupcijos, ugdyti savo darbuotojus šioje srityje ir pasiryžimą siekti didesnio skaidrumo veikloje. Antikorupcinis švietimas – viena prioritetinių Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos sričių, tad savo ruožtu, įsipareigojame šioje srityje teikti visokeriopą pagalbą“, – sakė STT direktorius S. Urbanavičius.

„Neseniai atlikome savo veiklos reorganizavimą, keičiame (griežtiname) supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, siekiame, kad veikla būtų skaidresnė. Procesai vyksta, tikime, kad po šios sutarties pasirašymo galėsime dirbti ne tik šiuolaikiškai, bet ir maksimaliai skaidriai. Kadangi Kelių direkcija skelbia daug viešųjų pirkimų konkursų, kuriems atlikti skiriama daug lėšų, konkurencija nepaprastai didelė. O kur dideli pinigai, ten ir įtarimų pasitaiko dažniau. Viešindami savo veiklą, stengdamiesi kiek įmanoma skaidriau vykdyti ją, siekiame, kad neigiama nuomonė apie kelininkus keistųsi. Kaip organizacijos vadovas tikiu, kad bendradarbiaujant, dirbant kartu pavyks pasiekti gerų rezultatų“, – sakė Kelių direkcijos vadovas E. Skrodenis.

Praėjusių metų pavasarį Kelių direkcija viena iš pirmųjų prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Šioje šalyje nėra vietos „šešėliui“.

 

šaltinis: sumin.lrv.lt

Leave A Reply

Your email address will not be published.