“Įstaigų ir įmonių dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas”

Kur:

2016 vasario 02 dieną Šiauliuose, viešbučio „Šiaulių krašto medžiotojų užeiga” konferencijų salė. Daugiau informacijos čia;
2016 vasario 10 dieną Klaipėdoje, viešbutyje “Park Inn”, Minijos g. 119. Daugiau informacijos čia;
2016 vasario 11 dieną Kaune, viešbutyje “Europa Royale”, Miško g. 11. Daugiau informacijos čia;
2016 vasario 12 dieną Vilniuje, viešbutyje “Panorama”, Sodų g. 14. Daugiau informacijos čia;
Seminaro trukmė – 6 akademinės valandos
Seminaro kaina – 50,00 Eur/dalyviui (pridedamas 21% PVM)

Seminaro programa
Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Naujausi pakeitimai
 (Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų saugojimo taisyklės, Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijos, Viešojo sektoriaus įstaigų oficialių dokumentų skaitmeninių kopijų valdymo rekomendacijos ir kt. )

Dokumentacijos plano rengimas (Kokios bylos privalo būti, o kurių jau vertėtų atsisakyti)
Dokumentacijos plano struktūra, forma, indeksai.
Dokumentų sisteminimo į bylas naujovės, bylų antraščių tinkamas formulavimas.
Skaitmeninių kopijų bylų formavimas.
Elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso, foto dokumentai.
Atsakomybės už formuojamas bylas priskyrimas darbuotojams.
Bylų saugojimo terminų nustatymas.
Dokumentacijos plano derinimas ir tvirtinimas. Dokumentacijos plano papildymas.
Užbaigtų bylų apskaita dokumentacijos plane.
Dokumentacijos plano pavyzdžiai, dažniausios klaidos.

Dokumentų apyvartos organizavimas
Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.
Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.

Dokumentų registravimas ir bylų formavimas
Naujausi dokumentų registracijos metodai ir būdai.
Dokumentų registro sąrašo rengimas. Registrai.
Siunčiamų, gaunamų dokumentų registravimas ir dėjimas į bylas.
Vidaus dokumentų registravimas ir bylų formavimas.
Vienarūšių bylų, Darbuotojų asmens bylų formavimo ypatumai.

Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui
Trumpai saugomų bylų tvarkymas ir apskaita.
Ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymas (Dokumentų persegimas, lapų numeravimas, baigiamojo įrašo, antraštinio lapo rengimas).
Dokumentų vertės ekspertizė.
Dokumentų saugojimo terminų pratęsimas, jų tolimesnė apskaita.
Dokumentų naikinimo procedūros ir jų įforminimas.
Bylų iš padalinių perdavimas archyviniam saugojimui. Bylų perdavimo aktas.

Užbaigtų bylų apskaita, dokumentų saugojimas
Ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų sąrašo sudarymas.
Bylų įrašymas į apyrašus.
Dokumentų saugojimas, saugojimo terminai.
Elektroninių dokumentų, skaitmeninių kopijų, vaizdo ir garso dokumentų saugojimas. Dokumentų kiekio ir būklės patikrinimai, procedūros dingus dokumentams.
Dokumentų saugojimo patalpoms keliami reikalavimai.

Leave a Reply